Afryka bez misji nie byłaby w stanie przetrwać

Państwa trzeciego świata, znajdujące się głównie na kontynencie afrykańskim, zmagają się z wieloma problemami. Od kwestii głodu, niedożywienia, przez brak wody z uwagi na nawiedzające je nieustannie susze, brak odpowiednich środków higienicznych, aż po problem wojen i różnego rodzaju konfliktów na tle religijnym i etnicznym.

Działania misyjne ogromną szansą dla Afryki

misjeMieszkańcy Afryki bez pomocy z zewnątrz nie byliby w stanie przetrwać. I tak są dziesiątkowani przez głód, choroby czy konflikty zbrojne, ale właśnie to wsparcie z zewnątrz pozwala im przeżyć trudniejsze czasy i daje im nadzieję na lepsze jutro. Pomoc, o której mowa to przede wszystkim działalność misyjna. Misjonarze działają w zasadzie prawie w każdym państwie afrykańskim. Pełnią tam różne funkcje, w zależności od aktualnych potrzeb mieszkańców. W Afryce misje budują kościoły, szkoły, kopią studnie. Organizowane w Europie zbiórki żywności pozwalają na wysłanie do Afryki ton żywności, które potem dzięki misjom są odpowiednio rozparcelowane. Misjonarze prowadzą również zajęcia z dziećmi, by zapewnić im lepszy start. Uczą ich pisać, czytać, a także języka angielskiego, by mogły wyjechać z Afryki na studia do któregoś z krajów anglojęzycznych. Misjonarze edukują również starszych, przede wszystkim w zakresie profilaktyki różnych chorób. Wiemy przecież, że jednym z poważniejszych problemów trzeciego świata jest AIDS, na którą rocznie umiera bardzo dużo osób.

Gdyby nie działalność misyjna, kraje trzeciego świata, przede wszystkim te, zlokalizowane w Afryce, nie poradziłyby sobie z dotykającymi ich problemami. Pamiętajmy, że misjonarze nie będą mogli kontynuować swojego dzieła bez wsparcia, przede wszystkim finansowego. Niezwykle ważne są zatem zbiórki, organizowane na ich rzecz.