Czym są rozdzielnice średniego napięcia

Urządzenia rozdzielające napięcie używane w zakładach produkcyjnych, choć nie tylko,  obejmują urządzenia przełączające i przerywające oraz ich kombinacje z powiązanymi urządzeniami sterującymi, pomiarowymi, zabezpieczającymi i regulacyjnymi.

Zastosowanie rozdzielnic średniego napięcia

przemysłowe rozdzielnice średniego napięciaOdnosi się to również do zespołów takich urządzeń wraz z powiązanymi połączeniami, akcesoriami, obudowami i konstrukcjami wsporczymi, stosowanymi głównie w związku z wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją i przekształcaniem energii elektrycznej. W celu dystrybucji energii elektrycznej oferowane są różne rozdzielnice, które mogą być stosowane w systemach transformatorowych i dystrybucyjnych przedsiębiorstw energetycznych, ale również w przemysłowych systemach średniego napięcia, np. górnictwo, hutnictwo lub przemysł papierniczy. Rozdzielnica średniego napięcia jest również doskonały wybór do zastosowań specjalnych, takich jak elektrownie wiatrowe, platformy morskie i statki. We wszystkich tych zastosowaniach technologia rozdzielnic zapewnia wyjątkowe korzyści pod względem niezależności energetycznej, bezpieczeństwa i bezobsługowej konstrukcji. Popyt na bezpieczne i wydajne przemysłowe rozdzielnice średniego napięcia jest jednym z głównym wymagań dla rozdzielnic, ale również dla dowolnego produktu związanego z elektrycznością. Systemy dystrybucji energii elektrycznej mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym dla personelu pracującego przy nich podobnie, obecne jest również ryzyko związane z przeciążeniem. Największym trendem, który kształtuje rynek rozdzielnic jest popyt bezpieczne elektryczne systemy rozdzielcze.

Rozdzielnice pełnią ważną rolę w regulowaniu wytwarzania energii i kontrolowaniu sieci przesyłowych oraz dystrybucyjnych. Bezpieczeństwo jest najważniejsze we wszystkich gałęziach przemysłu, a zatem nie można lekceważyć roli niezawodnych i bezpiecznych rozdzielnic.