Czym są terminalowe pracownie?

Pracownie informatyczne jeszcze do niedawna zawsze kojarzyły się nam z miejscami w szkole, gdzie przy każdym stanowisku stała stacja robocza, monitor i wszystkie niezbędne akcesoria, dzięki którym możliwa była funkcjonalna praca przy komputerze. Było to miejsce, które zwykle ze względu na wartość sprzętów było najpilniej strzeżonym miejscem w szkole, a jednocześnie to ono generowało największe rachunki za energię elektryczną.

Inwestycja w rozwiązania terminalowe

polecane terminalowe rozwiązaniaDzisiaj możliwe jest stworzenie pracowni, w której znajdować będzie się wyłącznie jedna stacja robocza, co zdecydowanie odciąży koszt wyposażenia tego typu miejsca, a dodatkowo pozwoli nam na zredukowanie ponoszonych kosztów w zakresie zużycia energii elektrycznej. Możliwości tego typu mamy dzięki rozwiązaniom terminalowym, które pozwalają nam stworzyć różne stanowiska pracy dla uczniów z wykorzystaniem jednej stacji roboczej. Ze względu na oszczędność w zakresie zakupu mniejszej liczby sprzętów, a także mniejszego wykorzystania energii elektrycznej, polecane terminalowe rozwiązania wykorzystywane są w szkołach nie tylko do stworzenia pracowni informatycznej, ale też funkcjonalnych pracowni językowych. Dzięki temu uczniowie mogą w efektywny sposób wsłuchiwać się w głos lektora języka obcego, a nauczyciel ma możliwość różnicowania nagrań w zależności od potrzeb uczniów. W przypadku korzystania z rozwiązań terminalowych możemy mówić też o zdecydowanie szybszej i łatwiejszej konserwacji sprzętów.

Jeśli komputer wymaga aktualizacji czy też reinstalacji oprogramowania, tak naprawdę pracę wykonujemy na jednej stacji roboczej, która obsługuje kilkanaście stanowisk, nie zaś na każdym z nich z osobna. Jest to zdecydowana oszczędność czasu osoby, która jest odpowiedzialna za to zadanie. Podobnie rzecz wygląda w przypadku utrzymywania licencji różnych programów.