Dostępne apteczki zakładowe

Zgodnie z polskim prawem, pracodawca ma obowiązek zaopatrzyć zakład pracy w niezbędną ilość apteczek. Zaniechanie tego obowiązku może skutkować nałożeniem na niego wysokich kar z tytułu niedopełnienia obowiązków.

Co muszą zawierać zakładowe apteczki?  

apteczka zakładowaCo do wyposażenia każdej apteczki, powinna ona spełniać wymogi standardów Unii Europejskiej i wyznacza się je przy pomocy norm DIN. W naszym kraju stosowanie tych norm, jest obecnie dobrowolne, ale lepiej mieć dobrze wyposażoną apteczkę, która przyda się w każdym wypadku. Apteczka zakładowa musi zawierać zestaw opatrunków różnej wielkości. jałowe gaziki, bandaże i plastry. W zależności od profesji zakładu pracy, wyposażenie jej może się różnić, gdyż w firmie chemicznej będą potrzebne inne środki niż w firmie handlowej. Na pewno przydadzą się specjalne kompresy, stosowane na oparzenia i uszkodzenia oka. Opaski elastyczne będą pomocne przy usztywnianiu kończyć, dlatego muszą się znajleźć na wyposażeniu w ilości przynajmniej kilku sztuk. Opatrunki sterylne są obowiązkowe w każdym zakładzie, gdyż przykłada się je bezpośrednio na ranę, alby ją odizolować od zanieczyszczeń, w wyniku których może dojść do zakażenia. Chusta opatrunkowa, czy trójkątna także się sprawdzi, kiedy któryś z pracowników złamie rękę i będzie potrzebna szybka interwencja. W każdej firmie nie może zabraknąć koca ratunkowego, który się przydaje większości ofiar wypadków. Bardzo ważne są ustniki do wykonania sztucznego oddychania, które zabezpieczają osobę udzielającą pomocy.

Jak widać wyposażenie apteczki zakładowej może być szerokie i nigdy nie wiemy, który jej element okaże się niezbędny w chwili ewentualnego wypadku. W każdej firmie może dojść do pożaru, lub pracownik może nagle stracić przytomność, a wtedy szybka reakcja będzie konieczna.