Dziedzictwo kulturowe Polski i pałace na sprzedaż

Dziedzictwo kulturowe dotyczy nas wszystkich. I choć największą wagę przywiązujemy do tego rodzimego, to nie oznacza, że tamto wcale nas nie interesuje. Ja bacznie obserwuję rozwój sztuki i kultury na świecie.

Pałace na sprzedaż często spotykane

pałace na sprzedażCieszą mnie odnalezione mumie, fragmenty ruin, czy odzyskanie zrabowanych dzieł sztuki. Być może ja jedyna w swojej rodzinie mam taki zmysł. Nie każdemu jest ona dany i nie każdy potrafi z równą pasją do tego podchodzić. Jednych będzie ciekawi kurs na giełdzie, a inni będą zwiedzać stare szlaki turystyczne. Jednak kultura powinna interesować nas wszystkich. Nie dlatego, że tak wypada, ale dlatego, że ona nas definiuje. Możemy odczytać charakter i specyfikę danej kultury, po dziełach jakie wyszły spod ich rąk. Czy dziś w ogóle to cenimy? Myślę, że coraz mniej. Gdy widzę na serwisach internetowych zamek na sprzedaż, zawsze boję się o to do kogo on trafi. Czy to będzie dobra osoba, czy należycie będzie o niego dbała. Dawniej pałac na sprzedaż nie miał racji bytu. Raczej nie pozbywano się swoich dóbr, chyba, że sytuacja naprawdę do tego zmuszała. Jednak zazwyczaj obiekty były w rodzinach przez setki lat, póki wojna nie wywróciła wszystkiego do góry nogami. Dziś pałace na sprzedaż spotykamy bardzo często. Być może dlatego, że ktoś ma do tego lekki stosunek, potrzebuje pilnie gotówki, lub nie podoba mu się dany obiekt. Nie wiem i pewnie nigdy się tego nie dowiem. Ja pragnęłabym tylko tego, by dworki na sprzedaż były wystawiane z głową. By ludzie, którzy spieniężają to dziedzictwo, nie zatracili jego wydźwięku. To nie ma być tylko dworek na sprzedaż, ale nadal zabytek.

I choć ludzie mogą chcieć w nim mieszkać, niech podchodzą do tego z niezwykła rozwagą. Ile dzieł już straciliśmy przez ludzką bezmyślność? Tylko tego można się obawiać przy handlu architekturą. By nie straciła ona swego pierwotnego zamysłu.

Więcej o pałacach www.palacrozpetek.pl