Instalacje wentylacji z odzyskiem ciepła

W dobie działań mających na celu ochronę środowiska szczególnie ważnym aspektem są zagadnienia związane z energetyką. Jest to istotne ponieważ większość wytwarzanej obecnie energii elektrycznej pochodzi ze spalania tradycyjnych paliw kopalnych takich jak węgiel kamienny czy brunatny.  

Rekuperacja w nowoczesnych budynkach

RekuperatoryW wyniku spalania do atmosfery dostają się gazy cieplarniane, które negatywnie oddziałowywują na środowisko. Postęp technologiczny umożliwia jednak stosowanie nowoczesnych rozwiązań w celu wytworzenia czystej energii. Do tego celu używane są instalacje oparte o tak zwane odnawialne źródła energii. Nie jest to jednak jedyne działanie, które należy podjąć. Obok wytwarzania energii z bardziej przyjaznych środowisku źródeł należy również zająć się pojęciem efektywności energetycznej. W tym celu stosowane są rozwiązania mające zmniejszyć zapotrzebowanie na media przez budynki. Jednym z możliwych obszarów optymalizacji jest wentylacja mechaniczna obiektów. Rekuperatory są urządzeniami, które umożliwiają odzysk ciepła z powietrza wykorzystywanego do wentylacji budynku. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, które w określonych warunkach może przynieść znaczne oszczędności. Należy jednak zaznaczyć, że w początkowej fazie inwestycji rekuperatory są droższe niż tradycyjne rozwiązania bazujące na wentylacji grawitacyjnej czy mechanicznej. W trakcie eksploatacji jednak dostrzegalne są znaczne oszczędności.

Dzięki temu inwestor w akceptowalnym czasie uzyskuje pieniądze, które przeznaczył na montaż instalacji.  Rekuperatory powinny być instalowane przez uprawnionych fachowców, którzy posiadają doświadczenie zawodowe i kompetencje a przede wszystkim wymagane uprawnienia. Zapewni to gwarancję poprawnego wykonania usługi oraz niezawodność funkcjonowania instalacji w trakcie przyszłej eksploatacji.