Jak ważne jest iskrobezpieczeństwo?

Zabezpieczenia przeciwpożarowe są niezmiernie istotne wielu zakładach produkcyjnych. Przede wszystkim kluczowe jest zabezpieczenie stanowisk, gdzie obsługiwane są tokarki, a także stanowiska spawalnicze. Bardzo ważne jest także to, by zawsze stosować najwyższej jakości zabezpieczenie ochrony osobistej. Mowa o specjalistycznej odzieży ognioodpornej. Na pewno pomagają też rozwiązania konstrukcyjne.

Liczne zalety konstrukcyjne iskrobezpieczeństwa

IskrobezpieczeństwoW wielu rodzajach produkcji kluczowe jest zrozumienie, że wystarczy niewielka iskra, by pojawił się potężny pożar. Wynika to przede wszystkim z tego, iż coraz częściej stosowane są substancje łatwopalne, które są niezbędne dla funkcjonowania maszyn. Iskrobezpieczeństwo powinno zawierać w sobie także konstrukcje, które w sposób ogólny zabezpieczą możliwość zapłonu. Bardzo często są to odpowiednie tunele odsysające powietrze z pomieszczeń. Często stosowane są też narzędzia, które korzystają z niewielkich napięć elektrycznych przy miejscach, gdzie składowana jest łatwopalna chemia. Tyczy się to zwłaszcza  substancji, gdzie składnikiem głównym jest siarka. To bardzo ważne, by w odpowiedni sposób zaplanować rozmieszczenie wentylacji, a także zraszaczy wodnych. Te ostatnie mogą znacznie pomóc w sytuacji, kiedy już pojawi się zagrożenie powstania iskry. Dobre są także zabezpieczenia organizacyjne, do których zaliczyć można brak indywidualnych zadań przy składach chemicznych.

W wielu firmach w takie miejsce chodzi się grupami, z czego kilka osób nosi sprzęt gaśniczy w pogotowiu. Dobrze jest też zakupić sprzęt, który wspomoże działanie konstrukcyjnych rozwiązań. Najczęściej są to dozymetry, kalibratory akustyczne, a także specjalnie zabezpieczone walizki do przenoszenia narzędzi zasilanych prądem.