Jak wyjść z zespołu stresu pourazowego?

Kiedy człowiek przejdzie przez jakieś traumatyczne przeżycie, w którym mógł otrzeć się o śmierć, odciska to piętno na jego psychice. Nie zawsze się to zdarza, jednak bardzo często, co może prowadzić do problemów w funkcjonowaniu w codziennym życiu. W moim artykule postaram się wyjaśnić tę kwestię dokładniej. 

Czym właściwie jest zespół stresu pourazowego? 

leczenie zespołu stresu pourazowegoZespół stresu pourazowego, nazywany też PTSD, mogą nabyć te osoby, które przeżyły coś traumatycznego. Może być to katastrofa pokroju trzęsienia ziemi, tsunami czy powodzi, wypadki komunikacyjne (np. wypadek samochodowy), atak terrorystyczny, napad, gwałt, porwanie, molestowanie seksualne, przemoc psychiczna czy nawet zaniedbanie. Zespół stresu pourazowego może dotknąć zarówno dorosłych, jak i dzieci, wiek nie ma tutaj żadnej roli. Wydarzenie nie musi dotyczyć bezpośrednio osoby chorego, wystarczy, że przydarzyło się osobie bliskiej lub może być to wydarzenie, którego chory był świadkiem. PTSD objawia się uporczywymi myślami w ciągu dnia dotyczącymi wydarzenia lub/oraz koszmarami nocnymi, po których chory może się obudzić z krzykiem. Pojawiają się zaburzenia lękowe, często izolowanie się od innych osób. U dzieci można zaobserwować moczenie się nocą w łóżku. Leczenie zespołu stresu pourazowego może obejmować terapię indywidualną, terapię rodzinną lub też czasem leczenie farmakologiczne. Wszystko zależy od rodzaju traumatycznego wydarzenia i od nasilenia jego skutków w umyśle pacjenta. Niezwykle ważna jest jak najszybsza interwencja, ponieważ PTSD wpływa bardzo negatywnie na funkcjonowanie chorego w społeczeństwie.

Na leczenie wpływa wsparcie najbliższych pacjentowi osób. Dlatego również ważne jest, aby nie odpychać od siebie chorego, nie udawać też, że nic się nie wydarzyło, bo to nie pomoże mu pozbierać się po traumatycznym przeżyciu, którego doświadczył. Po objęciu odpowiednim leczeniem osoba chora na PTSD powinna w ciągu kilku miesięcy stanąć na nogi.