Korzyści wynikające z zastosowania pośredniej radiografii cyfrowej

 

Radiografia cyfrowa jest formą obrazowania rentgenowskiego, gdzie zamiast tradycyjnych filmów fotograficznych wykorzystywane są cyfrowe czujniki rentgenowskie. Zalety wykorzystania tej technologii obejmują efektywność czasu poprzez obejście przetwarzania chemicznego oraz możliwość cyfrowego przenoszenia i udoskonalania obrazów. 

W ostatnich latach nastąpił rozwój pośredniej radiografii cyfrowej

pośrednia radiografia cyfrowaZamiast filmu rentgenowskiego, radiografia cyfrowa używa cyfrowego urządzenia do przechwytywania obrazu. To daje zaletę natychmiastowego podglądu i dostępności. Ponadto dzięki temu można wyeliminować szereg kosztownych etapów przetwarzania filmów. Zwiększa się również zakres dynamiczny, dzięki czemu omawianą technologię można z powodzeniem wykorzystywać w przypadkach, gdy doszło do nadmiernej lub niedoświetlonej ekspozycji. Oprócz tego wszystkiego należy również wspomnieć o możliwości zastosowania specjalnych technik przetwarzania obrazu, które zwiększają ogólną jakość obrazu. Do uzyskania obrazu o podobnym kontraście potrzebne jest również mniej promieniowania niż w konwencjonalnej radiografii; pośrednia radiografia cyfrowa  istnieje od 20 lat w różnych formach  w dziedzinie ochrony rentgenowskiej i w znacznym stopniu zastąpiła użycie filmu do inspekcji rentgenowskich w dziedzinie bezpieczeństwa. Pośrednia radiografia cyfrowa stworzyła nowe możliwości na polu testów bezpieczeństwa w branży przemysłowej przede wszystkim z uwagi na kilka kluczowych zalet, w tym doskonałą jakość obrazu

Badania materiałów przy użyciu radiografii cyfrowej są niezbędne w dziedzinach takich jak przemysł lotniczy i elektroniczny, gdzie integralność materiałów jest niezbędna ze względu na bezpieczeństwo i koszty. Zalety technologii cyfrowych obejmują m.in. możliwość dostarczania wyników w czasie rzeczywistym.