Korzystanie z usług geologicznych w trakcie budowy drogi

Z usług firm geologicznych mogą korzystać nie tylko klienci indywidualni, ale również firmy budowlane – nawet te, które są już w trakcie robót budowlanych. Dzieje się tak zazwyczaj w sytuacjach, kiedy są wątpliwości czy podbudowa pod posadzkę albo kostkę brukową jest właściwie zagęszczona.

Badania nośności oraz zagęszczenia podbudowy

badania geotechniczneBadania geologiczne są w stanie to sprawdzić. Wykorzystuje się tu specjalną płytę dynamiczną, dzięki której można wszystko kontrolować. Płyta dynamiczna nie jest dużym urządzeniem. Dzięki niej można skontrolować wykop, warunki podbudowy i wcale nie trzeba wprowadzać na dno wykopu ciężkiego sprzętu. Obecnie płyta dynamiczna stanowi alternatywne rozwiązanie dla wcześniej stosowanych płyt VSS. Takie badania geotechniczne przydają się również w trakcie budowy drogi. Każda firma budowlana, która otrzymuje zlecenie wybudowania drogi, powinna postawić najpierw na profesjonalna badania geologiczne. Dzięki usługom geotechnicznym można sprawdzić, czy droga wykonywana jest zgodnie ze wszystkimi założeniami zawartymi w projektach. Aby droga była naprawdę solidna i służyła przez długie lata, to ważny jest nie tylko materiał, z którego wykonuje się drogę, ale przede wszystkim zagęszczenie nasypu drogowego. Dlatego firmy geologiczne przeprowadzają profesjonalne badania nośności oraz zagęszczenia podbudowy, by przekonać się, czy droga jest wykonywana w sposób odpowiedni, który gwarantuje jest trwałość.

Dzięki korzystaniu z usług geologicznych w trakcie budowy drogi można zapobiec późniejszym kosztownym remontom. Dobrze wykonane badanie geologiczne chroni przez wieloma utrudnieniami, które mogą pojawić się już w czasie robót budowlanych. Te utrudnienia bardzo często wiążą się też z wysokimi kosztami. Badania gruntu wykonywane są na terenie całej Polski.