Nowoczesne technologie prac

Nowoczesne technologie w każdym zakresie mają za zadanie ułatwić w jak największym stopniu pracę ludzkich rąk. W wielu przypadkach dąży się do maksymalnego skrócenia trasy rurociągu. Jest to możliwe tylko w wyniku ominięcia przeszkód pojawiających się na pionowej płaszczyźnie. Ważne jest, by stosowane ułatwienia przybierały niewielkie rozmiary, by nie było konieczności powiększania powierzchni placu budowy.

Podstawowe rodzaje przewiertów na placu budowy

przewierty sterowane na ŚląskuPlac budowy jest miejscem, gdzie znajduje się wiele specjalistycznych maszyn i sprzętów, których działanie ma przyspieszać tempo wykonywanych prac. Dobrym na to sposobem są między innymi przewierty sterowane na Śląsku. Przy ich wykorzystaniu powstają kolektory oraz przewody kanalizacyjne. Przewiert w pozycji poziomej można wykonać tylko w wykopach głębokich i otwartych. Dodatkowo muszą być one zabezpieczone szczelnymi ściankami. W pierwszym etapie konieczne jest utworzenie przecisku, który ma być sterowany przy pomocy żerdzi prowadzących. W komorze odbiorczej następuje ich demontaż. Drugim krokiem jest maksymalne poszerzenie wykopu do wartości pożądanej średnicy. Musi ona pozwalać prawidłową instalację rur. Tę czynność wykonuje się przy zastosowaniu wiertnicy ślimakowej. Umieszcza się ją w stalowej rurze. Ostatecznie żerdzie są zdejmowane w komorze odbiorczej. W ostatnim etapie ma miejsce instalacja docelowo wykorzystanych rur. Są one wpychane przy ponownej pomocy wiertnicy ślimakowej. 

Jednocześnie z tym działaniem demontażowi ulegają stalowe rury ze ślimakiem. Wykonanie przewiertów sterowanych nie wymaga wielkiego terenu, dlatego dobrze sprawdzają się w pracach przy kanałaach o niedużych średnicach i przykanalików, które występują pod ulicami w zatłoczonych miastach. Pozwala na to odpowiedni zakres średnic.