Płaca minimalna we Francji

Kwestia wynagradzania delegowanych pracowników weszła na główną agendę instytucji europejskich w 2016 roku kiedy Niemcy przyjęli tak zwaną ustawę milog, a Francuzi już po dojściu Emmanuela Macrona do władzy zadekretowali tak zwany loi macron czyli prawo Macrona. Jest to kwestia o tyle istotna że reguluje ona stosunki pracy pracowników delegowanych do Francji z innych krajów Unii Europejskiej.

Dla kogo wiedza o Loi Macron?

milog francjaW przypadku Polski ma to donośne znaczenie głównie w branży transportowej, w której jesteśmy liderami Unii Europejskiej. Kwestia delegowania pracowników do pracy w innych krajach Unii Europejskiej zrewolucjonizowała Polski transport na terenie UE. Polscy pracodawcy przed zalegalizowaniem dyrektywy o stawce minimalnej dla pracowników delegowanych w sposób jednostronny decydowali o wysokości stawki, diecie kierowców w danym kraju Unii Europejskiej, co pozostawiało bardzo duże pole manewru do funkcjonowania szarej strefy w dziedzinie wynagrodzeń pieniężnych pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Europejskie i francuskie regulacje przewidują teraz stawkę minimalną za pracę na terenie danego kraju europejskiego. Milog francja przewiduje, że za pracę na terenie Francji, poza kosztami które pracodawca musi ponieść z tytułu diet dla oddelegowanego pracownika na teren Francji, pracodawca jest zobowiązany do szczegółowego dokumentowania tego faktu i gotowości do przedstawienia go przed właściwymi do tego organami nadzoru zarówno na terenie Francji jak i na terenie Polski. Dzisiejsi pracodawcy w Polsce muszą liczyć się z dodatkowym rozrostem biurokracji i profesjonalizacji archiwizacji tejże dokumentacji.

We wszystkim powyższych sprawach bardzo pomocne jest posiadania przedstawiciela w danym kraju Unii Europejskiej lub osób które biegle potrafią poruszać się w obrębie prawodawstwa francuskiego oraz biegle znają język francuski, tak aby na wszelkie możliwe kontrole i zmiany w prawie francuskim dana firma transportowa mogła zareagować jak najszybciej. Ma to bezpośrednie przełożenie na jakość oferowanego serwisu.