Po co izolować rurociągi w przemyśle?

Rurociągi w zastosowaniach przemysłowych transportują ciecz do zastosowań produkcyjnych. Niekiedy temperatura tej cieczy jest wysoka i musi taka pozostać, aby produkcja mogła się w ogóle odbyć. Wymagają tego procedury technologiczne danego przedsiębiorstwa i konieczne jest zastosowanie się do tych wytycznych.

Popularność izolacji termicznych przemysłowych

popularne izolacje termiczne przemysłoweTemperatura cieczy w układzie przemysłowym spada, jeśli temperatura jego otoczenia jest niska. To zasada wyrównania temperatur dwóch różnych obiektów stykających się ze sobą ma tutaj zastosowanie. Aby zminimalizować to zjawisko powinno się pomiędzy tymi elementami umieścić materiał, który uniemożliwia taką wymianę ciepła. Są to materiały izolacyjne. W zastosowaniach przemysłowych konieczność ich zastosowania jest wymagana przez technologię produkcji. Najczęściej stosowane popularne izolacje termiczne przemysłowe to oczywiście wełna mineralna, którą można izolować zarówno rurociągi, jak i inne urządzenia technologiczne. Wełna jest dobrym materiałem, który świetnie sprawdza się w tym zadaniu. Stosuje się ją również w budownictwie i stąd zresztą została zaaplikowana do przemysłu. Wszędzie tam, gdzie konieczne jest zachowanie wysokiej temperatury jak najdłużej wełna mineralna jest stosowana jako izolacja zewnętrzna takich obiektów. Najczęściej stosuję się ją jako izolacja rurociągów, zbiorników, dozowników i urządzeń technicznych.

Warto tutaj dodać także, że wełna mineralna posiada także duże właściwości izolacji akustycznej. Za jej pomocą nie tylko zaizolujemy urządzenia i zabezpieczymy je przed stratami ciepła, ale także ograniczymy ich hałas. Wielokrotnie stosowano taką izolacje nie jako środek do izolacji termicznej, ale właśnie po to aby ograniczyć hałasy generowane przez niektóre urządzenia.