Precyzja pomiarów geodezyjnych

Geodeci zajmują się pomiarami gruntów i obiektów budowlanych przed, w trakcie i po budowie. Do tego zadania wykorzystują specjalistyczny sprzęt, który ułatwia to zadanie. Często od tego jak precyzyjne będą to pomiary zależy bezpieczeństwo samej budowli, jak i jej użytkowników, którzy będą znajdowali się w środku, dlatego pomiary powinny być dokładne.

Dokładność pomiaru geodezyjnego zależy od sprzętu

pomiary geodezyjneTrzeba sobie zadać pytanie od czego zależy dokładność naszego pomiaru. Jeśli ktoś był kiedyś studentem studiów technicznych, to zapewne pamięta z zajęć z fizyki pojęcie niepewności pomiarowej. Wynika z niej to, że dokładność każdego pomiaru zależy od jakości użytego sprzętu, a także jego rodzaju. Dajmy na przykład taki problem zmierzenia długości około metra przy użyciu linijki. Jeśli linijka będzie miała długość jednego metra i skalę podziału jeden milimetr, to dokładność pomiarowa w takim przypadku wyniesie jeden milimetr. Jeśli do tego celu użyjemy linijki dziesięciocentymetrowej, to dokładność wyniesie już 10 milimetrów, gdyż tyle razy trzeba będzie przyłożyć do odcinka linijkę, której dokładność wynosi jeden milimetr. Wszystkie pomiary geodezyjne są wykonywane za pomocą specjalistycznego sprzętu. Taki sprzęt sam w sobie posiada swoją niepewność pomiarową, którą uwzględnia się podczas pomiarów. Do tego dochodzą także czynniki atmosferyczne, gdyż trzeba pamiętać, że stalowa miara wydłuża się podczas upałów, a skraca podczas zimniejszych dni.

Wszystkie te czynniki każdy geodeta musi uwzględnić podczas swoich pomiarów, tak aby sama niepewność pomiarowa była jak najmniejsza. Kłania się przy tym dobra jakość sprzętu, która umożliwia bardziej dokładne pomiary niż w przypadku sprzętu gorszej jakości. Każdy profesjonalny geodeta o tym wie i inwestuje w dobrej jakości urządzenia.