Przemysłowa hodowla królików

Króliki hoduje się ze względu na dwie rzeczy. Pierwszą z nich są futra, natomiast drugą mięso. Jest to bardzo dobre zwierzę hodowlane, które na dodatek bardzo szybko się mnoży. Z parki królików można w krótkim czasie mieć kilkanaście młodych osobników. Taki stan rzeczy stawia hodowle królików jako opłacalny biznes.

Paśniki da królików na fermie przemysłowej

paśnik dla królikówDuże fermy, gdzie hoduje się króliki zajmują się wielotysięczną populacją. Tak duża ilość osobników sprawia, że przemysłową hodowlę trzeba koniecznie usprawnić lub jakoś zautomatyzować. Konieczność stałej kontroli populacji królików jest trudnym zadaniem dla kilku lub kilkunastu pracowników. Problemem jest chociażby karmienie. Na tak dużych gospodarstwach warto mieć zautomatyzowany paśnik dla królików, który nie wymaga obsługi. Są to, rozmieszczone, na halach, gdzie trzyma się króliki automaty, które dozują odpowiednią ilość karmy, tak, aby każdy królik mógł się najeść do syta, a do tego żeby taka karma się nie zmarnowała. Sterowane elektrycznie, za pomocą mechanicznych zapadek paśniki dozują porcję karmy tylko wtedy, gdy królik zbliży się do urządzenia lub dotknie pyszczkiem gałki sygnalizacyjnej. Króliki świetnie radzą sobie z taką formą karmienia i łapią o co chodzi już po kilku próbach. Paśniki są oczywiście regulowane, tak aby dietetyk mógł odpowiednio dobierać ilość pożywienia. Zwykle są także przystosowane do różnego rodzaju karmy czy to suchej, czy też mokrej.

Króliki na tak dużych fermach, przy odpowiednich chęciach mogą mieć dobre warunki. Warunkiem jest oczywiście wykorzystanie nowoczesnej techniki, którą należy wdrożyć, aby usprawnić pracę z tymi ssakami. Systemy obejmują takie elementy opieki jak karmienie czy czyszczenie pomieszczeń, gdzie przebywają króliki.