Przyczyny oraz skutki zapadów napięcia

 

Zapewnianie ciągłości procesów produkcyjnych jest niezwykle istotnym aspektem prowadzenia przedsiębiorstwa. Poważnym zagrożeniem jest występowanie zakłóceń elektrycznych, a także obecność wyższych harmonicznych w prądzie oraz w napięciu. Szczególne wrażliwe na działanie zakłóceń elektrycznych są układy sterowania procesów przemysłowych i maszyn.

Występowanie zapadów napięcia

zapady napięciaCiągłość, a także niezawodność zasilania elektrycznego o określonych parametrach, jest niezbędnym wymaganiem stawianym zarówno sieci, jak i instalacji elektrycznej zasilające przemysłowe zakłady. Normy określają parametry jakości napięcia zasilającego, przekroczenie jakich może powodować uszkodzenia albo nieprawidłową pracę urządzeń czy sterowników elektrycznych. Krótkotrwałe zapady napięcia, związane z rozruchem maszyn, zakłócają pracę przemysłowych układów sterujących. Warto wiedzieć, jakie ryzyko stwarzają zapady napięcia. Od samych parametrów obwodów elektrycznych zależy amplituda przepięć powstających po zapadach. Usuwanie tego rodzaju zakłóceń polega na właściwym doborze elementów indukcyjnych, jak i filtrów przeciwzakłóceniowych. Wyższe harmoniczne prądu oraz napięcia mogą być przyczyną powstawania strat w mocy transformatorów, silników, elementów indukcyjnych oraz pojemnościowych, powodując w ten sposób ich przeciążenia. Za zabezpieczenia antyrezonansowe uznaje się dławiki ochronne oraz odstraszające. Niektóre firmy działające na rynku specjalizują się w usługach usuwania różnego rodzaju zakłóceń elektrycznych, jak i problemów powiązanych z występowaniem problemów harmonicznych napięcia oraz prądu. Niezbędne jest wykonanie specjalistycznych pomiarów, rejestrowanie przebiegu napięć i prądu, jak również występujących zakłóceń.

Wykonywanie pomiarów, rejestrowanie przebiegu napięć i prądów, jak również problemów powiązanych z harmonicznymi napięciami oraz prądem, jest niezbędne do ustalenia przyczyn zapadów. Umożliwia to dobieranie przeciwzakłóceniowych elementów indukcyjnych, jak i filtrów harmonicznych. Konieczne jest także dobranie odpowiednich parametrów kompensatora w zależności od charakterystyki obiektu, w celu uzyskiwania maksymalnych oszczędności.