Skuteczne rozwody i ich koszty

Jedną z typów spraw, które bardzo często są przedmiotem intensywnych przygotowań są sprawy rozwodowe. Wynika to przede wszystkim z faktu, że poza stwierdzeniem rozpadu małżeństwa rozstrzygane są tam również kwestie majątkowe. Z tego też względu każdej ze stron zależy, aby wyrok zapadł w taki sposób, aby korzyści majątkowe z tego wynikające były największe.

Szybkie uzyskanie rozwodu

rozwód w szczecinieOczywiście nie zawsze musi do tego dochodzić. Niekiedy rozwód przebiega bardzo szybko i sprawnie. Dzieje się tak przede wszystkim z uwagi na fakt, że małżonkowie doszli do porozumienia odnośnie podziału majątku, a rozwój orzekany jest bez obciążania winą żadnej ze stron. W takich wypadkach zazwyczaj wystarczające jest przeprowadzenie jednej rozprawy. Nie mniej jednak za każdym razem stronom postępowania towarzyszy prawnik. Jest nim adwokat, albo radca prawny. Wiele osób decydując się na ten krok szuka jednak prawnika, który specjalizuje się w prowadzeniu tego rodzaju postępowań. Jeśli chodzi o szybki rozwód w szczecinie wiele kancelarii jest w stanie zaoferować swoje usługi w tego typu sprawach. Z tego też względu warto jest sprawdzić przed zdecydowaniem się na skorzystanie z tego rodzaju usług, czy faktycznie dany prawnik posiada doświadczenie. Niekiedy osoby, które decydują się na ten krok umawiają się w kancelarii i prowadzą z prawnikiem rozmowę na temat danej sprawy.

Zwykle poza zwykłą rozmową zasięgają także opinii na temat ewentualnych szans na wygranie przed sądem. Nie zawsze prawnik jest w stanie ustalić ten fakt. Niekiedy może być to dość mocno uzależnione od wielu czynników. Pamiętajmy, że w tego typu sprawach nie bez znaczenia są dowody, które przedstawimy. Mogą być to dokumenty, jak również zeznania świadków. Z tego też powodu warto jest o tym pomyśleć.