Specjalistyczna pomoc psychologiczna

 

Wiele sytuacji życiowych naraża nas na ogromne obciążenie psychiki, działając stresogennie i obniżając komfort życia każdego dnia. Napięcie i trudne emocje wywołane są często różnego rodzaju zmianami – w sferze życia osobistego, zmianą pracy czy środowiska.

Zakres i specyfika pomocy psychologicznej

psycholog poznańNiejednokrotnie natężenie stresujących wydarzeń jest tak duże, że bardzo pomocna może się okazać pomoc specjalisty. Wsparcie psychologa może być kluczowe w trakcie rozmaitych dylematów życiowych i przezwyciężenia sytuacji z tym związanych. Często wystarczy ukierunkowanie działania na podstawie wniesionych przez pacjenta doświadczeń, pomoc w określeniu potrzeb i źródła trudności. Psycholog poznań wykorzystuje różne metody pracy w relacji z pacjentem – w zależności od rodzaju trudności czy zaburzeń, a nawet przyzwyczajeń. W trakcie spotkań z psychologiem wprowadzane są np. ćwiczenia relaksacyjne, które umożliwiają obniżenie stresu oraz pracę z oddechem i emocjami. Równie pomocną i diagnozującą metodą są rysunki terapeutyczne, które pokazują emocje i rozmaite mechanizmy obronne. Pomoc psychologiczna obejmuje zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. W zależności od potrzeb, prowadzona jest terapia indywidualna, grupowa lub terapia rodzin. Działania psychologiczne obejmują konieczną diagnostykę rozwoju i zaburzeń oraz treningi określające umiejętności i sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach. Fachowa pomoc psychologiczna jest nieocenioną wartością w momentach kryzysowych i doświadczeniach traumatycznych.

Prawidłowa diagnoza psychologiczna oraz konsultacje z psychologiem mogą być bardzo pomocne w napotykanych trudnościach dnia codziennego. Dzięki wsparciu psychologicznemu łatwiejsze staje się określenie rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych oraz stawienie czoła nowym wyzwaniom.