Sprawdzamy zdolność patentową

Szczegółowe warunki uzyskiwania patentu czy prawa ochronnego są dokładnie określone w przepisach. Natomiast za udzielenie patentu na wynalazki, które posiadają zdolność patentową, odpowiada Urząd Patentowy. Zdolność taką mają te wynalazki, które wyróżniają się określonym zespołem cech, w stosunku do których istnieje konieczność, aby wynalazek został opatentowany. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?

Decydujemy się nad badania zdolności patentowej

badanie zdolności patentowejPatenty są udzielane na wynalazki, które spełniają ustawowe warunki do uzyskania patentu, czyli inaczej mówiąc na posiadające zdolność patentową. Niezwykle istotnym aspektem jest badanie zdolności patentowej. Dla oceny rozpatrywanego zgłoszenia znaczenie ma to, aby wynalazek był przedstawiony w sposób jasny i wyczerpujący, aby znawca miał możliwość urzeczywistnić wynalazek. Dodatkowo zastrzeżenia patentowe powinny określać przedmiot żądanej ochrony jasno i zwięźle i by zastrzeżenia były poparte opisem wynalazku. Samo badanie zdolności wymaga ustalenia czy zgłoszone rozwiązanie może być uznane za wynalazek. Należy mieć na względzie to, czy wynalazek ma charakter techniczny. Dopiero po ustaleniu, czy zgłoszone rozwiązanie stanowi wynalazek, możliwe jest wykonanie badania określającego, czy spełnia on ustawowe warunki niezbędne do uzyskania patentu. Należy mieć świadomość, że nie na wszystkie wynalazki może zostać udzielona ochrona.

Zgodnie z przepisami patentu nie udziela się na wynalazki, których użytkowanie byłoby sprzeczne z dobrymi obyczajami czy porządkiem publicznym. Tyczy się to również odmian roślin, ras zwierząt czy biologicznych sposobów hodowli, jak również sposobów leczenia ludzi oraz zwierząt metodami terapeutycznymi czy chirurgicznymi. Patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe, mają poziom wynalazczy i nadają się do zastosowania przemysłowego.