Strój ludowy w Polsce

 

Na przestrzeni dziejów Polacy wykształcili swoją własną, unikatową kulturę, która po dziś dzień przejawia się w najróżniejszych formach odzwierciedlających naszą bogatą tradycję. Elementem, który pozwala przybliżyć nam nasze dziedzictwo, jest bez wątpienia folklor, część bogatej historii kultury materialnej i niematerialnej naszego narodu.

Przykłady strojów ludowych

stroje ludoweFolklor możemy podzielić na kilka grup tj. architektura, sztuka, pieśni, legendy czy przysłowia. Natomiast, stroje ludowe stanowią odłam folkloru, który charakteryzuje się bogatym zdobnictwem oraz kolorystyką. Unikatowe i wyjątkowe elementy poszczególnych strojów możemy wyodrębnić w niemal każdym regionie Polski. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych strojów ludowych jest strój łowicki, niezwykle kolorowy i bogaty w hafty. Stroje ludowe góralskie, podhalańskie posiadają wiele cech wspólnych, w tym kierpce z lnu czy duże, czerwone wstęgi u kobiet. Jednak najcenniejszym elementem stroju góralskiego kobiecego, pozostawały czerwone, wyraziste korale. Większość strojów ludowych w poszczególnych regionach Polski bezpośrednio odnosi się do tradycji i historii danej ziemi. Bogactwo, kolorystyka i zdobnictwo stroju ludowego krakowskiego, kaszubskiego czy kurpiowskiego w dalszym ciągu stanowią przedmiot dysput i akademickich rozważań zarówno etnografów, regionalistów, jak i osób bezpośrednio zaangażowanych w ratowanie bogatej, polskiej kultury ludowej.

Dziś, tradycyjne stroje ludowe występują jedynie przy okazji różnych przeglądów kapel, jarmarków i festynów. Podczas występów zespołów ludowych, możemy podziwiać niezwykle piękne i unikatowe kostiumy, które stanowią nieodłączny element naszej wspólnej, bogatej tradycji. Warto, abyśmy w dalszym ciągu pielęgnowali wyjątkową kulturę i sztukę ludową naszego kraju.