Wykorzystanie metod laboratoryjnych do badań wytrzymałościowych

 

Współczesne projekty maszyn, wymagają wcześniejszych informacji dotyczących właściwości użytych materiałów. W tym przypadku wymagane są pomiary laboratoryjne dotyczące prostych prób wytrzymałościowych. Towarzyszą temu złożone procesy, które powinny obciążyć dany obiekt, podobnie jakby to miało miejsce w rzeczywistych warunkach.

Zastosowanie i przebieg badań wytrzymałościowych

maszyny wytrzymałościoweNasuwa się pytanie, czy możliwe jest odzwierciedlenie w laboratorium, rzeczywistych warunków pracy? Aby to otrzymać potrzebna jest niezbędna wiedza, która pozwoli na wykonanie badania w laboratorium, w sposób odpowiadający rzeczywistym warunkom. Aby przeprowadzić takie badanie, należy sięgnąć po metodę zwaną – idealizacją rzeczywistości i tworzenia modelu badanego zjawiska. Konieczność zastosowania takiej metody wynika z niewystarczającej wiedzy o zjawiskach zachodzących w przyrodzie, oraz technicznych ograniczeniach związanych z tym zjawiskiem. W badaniach laboratoryjnych mamy do czynienia z oddziaływaniem rożnych urządzeń na badany obiekt. Realizację takich oddziaływań wykonują tzw. maszyny wytrzymałościowe. Badania podstawowe są przeprowadzane na stosunkowo prostych zespołach maszyn, natomiast później te same zespoły mogą zostać rozbudowane do bardziej złożonych maszyn, wykorzystywanych do bardziej skomplikowanych badań np. samochodów lub samolotów. Podstawowym urządzeniem badawczym, umożliwiającym obciążenie obiektu badanego jest elektrohydrauliczny wzbudnik drgań.

Badanie za pomocą tego urządzenia, odbywa się poprzez programowanie szeregu zadań. Mogą one mieć charakter siły, momentów siły, prędkości, przemieszczania, lub przyśpieszenia liniowego. Dodatkowo można zaprogramować, oraz odpowiednio kształtować przebiegi czasowe tych oddziaływań np. w postaci przebiegów impulsowych lub ciągłych.