Zastosowanie połączeń spawalniczych w konstrukcji maszyn

Łączenie elementów metalowych takich jak konstrukcje wykonane ze stali czy żeliwa jest możliwe za pomocą zastosowania rozmaitych metod spawania takich jak spawanie gazowe, elektryczne, plazmowe, elektrożużlowe czy laserowe. Pozwala to na możliwość zastosowania dowolności form konstrukcyjnych oraz w pozytywny sposób oddziałuje na przepustowość powietrza i ekonomię projektu.

Zalety zastosowania spawów rurowych w projektach konstrukcyjnych

Spawanie rur warszawaPołączenia spawane to jedne z najczęściej stosowanych rozwiązań w budowie i konstrukcji maszyn ze względu na niezawodność trwałości spawów w porównaniu do innych metod konstrukcyjnych. Spawanie pozwala na tworzenie alternatywnych rozwiązań w łączeniu ze sobą elementów o dużych gabarytach, których obróbka mechaniczna mogłaby stanowić problemy ze względów technologicznych. Ponadto pozwala to na generowanie nie tylko oszczędności czasowych, ale również nakładów finansowych oraz pozwala na zmniejszenie masy własnej konstrukcji poprzez zastosowanie materiałów przemysłowych o wyższych standardach wytrzymałościowych oraz cieńszych ścianek. Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje spoin spawalniczych: nośne, do konstrukcji o dużych obciążeniach; szczelne stosowane m. in. przy budowie zbiorników ciśnieniowych oraz złączne do łączenia konstrukcji o małym obciążeniu. Jednym z najnowszych rozwiązań w technice spawanie rur Warszawa zajmuje czołowe miejsce wśród zakładów specjalizujących się w tej dziedzinie. Dzięki rozwojowi technologii spawanie rur umożliwia zniwelowanie znacznej widoczności spoiny spawalniczej, co umożliwia bezpośrednie łączenie ze sobą poszczególnych elementów konstrukcji, a co za tym idzie niweluje potencjalną możliwość uszkodzeń na drodze eksploatacji.

W spawaniu rur najczęściej wykorzystywaną metodę stanowią techniki spawania gazowego MIG/MAG oraz TIG. Rozszerzenie technologii TIG stanowi spawanie plazmowe, które wykorzystuje w swoim rozwiązaniu dwa rodzaje gazu: plazmowy oraz osłonowy i pozwala na znaczne zwiększenie wydajności procesów technologicznych w zakresie spawalnictwa.